از هیچکس انتظار نداشته باش تو رو درک کنه چون تو موقعیت تو نیستن که بخوان درک کنن رفتاری که دیگران دارن در واقع عکس العمل رفتارهای خودمه

من اگه بال و پر ندم اگه اینقدر توجه نکنم طرف هم متوجه مسیرش و کارش،و راهش،خواهد شد

بی توجه نباش اما حساااس هم نباش


زیاد،دم دست نبااااااش

نبااااااااش


منبع اصلی مطلب : بـــــانوی مـــردادی
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : تو.؟